Teenused

Ühistu õigusbüroo osutab õigusabi järgmistes õigusvaldkondades:

 • võlaõigus;
 • asja – ja kinnistusraamatuõigus;
 • äri – ja ühinguõigus;
 • ühistuõigus;
 • kindlustusõigus;
 • intellektuaalse omandi õigus;
 • väärtpaberituruõigus;
 • pankrotiõigus;
 • täitemenetlusõigus,
 • krediidiandja tegevusloa taotlemine Finantsinspektsioonilt,
 • makseasutuse tegevusloa taotlemine Finantsinspektsioonilt,
 • võlakirjaemissioonide juriidilise dokumentatsiooni koostamine.

Ühtlasi on Ühistu õigusbüroo olnud mitme eduka Tartu Hoiu-laenuühistu liikmetele korraldatud võlakirjaemissiooni (Elektritakso, Baltasar Liising) juriidiliseks nõustajaks. Lisaks omab õigusbüroo pikaajalist kogemust klientide nõustamisel Finantsinspektsioonilt krediidiandja ja makseasutuse tegevusloa taotlemisel.

Teenuse sisu

Õigusabiteenus võib seisneda nii õigusliku sisuga dokumendi (lepingud, eeskirjad, juhendid jms) koostamises või õiguslikus analüüsis, esindamises nii kohtueelses menetluses ja kohtus, tegevusloa taotlemiseks vajamineva dokumentatsiooni koostamises (nt. krediidiandja ja maksuasutuse tegevusluba) või üleüldises õiguslikus nõustamises.

Täpsem teenuse maht ja tasustamise põhimõtted fikseeritakse õigusbüroo kliendilepingus.

Hind

Ühistu õigusbüroo õigusabiteenuste osutamise tunnihind on 80.- eurot. Teenuse osutamisele orienteeruva maksumuse annab õigusbüroo pärast esmast konsultatsiooni.


Õigusbüroo teenuste eest on võimalik tasuda Eesti vekslitega, saades nõnda 10% suuruse rahalise võidu.

kleebis_veksel_130x40mm_bleed3mm